Πρωτόκολλο τουριστικών καταλυμάτων

(άρθρο 60 Ν. 4688/2020 – ΦΕΚ Α΄ 101/24.05.2020 και υπ’ αριθμ. 6632/16.04.2021 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Τουρισμού – ΦΕΚ Β΄ 1632/21.04.2021, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από την υπ’ αριθμ. 10204/20.05.2022 ΚΥΑ – ΦΕΚ Β’ 2587/25.05.2022)

Το HOMERIC POEMS Hotel λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του Υπουργείου Τουρισμού και του Υπουργείου Υγείας για την εφαρμογή νέων υγειονομικών πρωτοκόλλων σε τουριστικά καταλύματα της χώρας ενόψει της επαναλειτουργίας τους στα πλαίσια της νέας πραγματικότητας που έχει δημιουργηθεί από τη νόσο COVID-19 (ΚΥΑ 6632/16.04.2021 - ΦΕΚ Β΄ 1632/21.04.2021), προχωρά στην κατάρτιση νέου Πρωτοκόλλου.

Γενικά στοιχεία του Πρωτοκόλλου

1.         Ανάπτυξη Σχεδίου δράσης και Σχεδίου για τη διαχείριση ύποπτου κρούσματος.

2.         Στόχος του ξενοδοχείου με το Σχέδιο Δράσης και το Σχέδιο Διαχείρισης Ύποπτου Κρούσματος είναι αφενός να προστατεύσει το προσωπικό και τους φιλοξενούμενούς του και αφετέρου να καθοδηγεί το προσωπικό του ώστε να λάβει τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και προστασίας από τη νόσο COVID-19.

(Α) ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

(Α.1) Για τη διασφάλιση της εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης από το κατάλυμα είναι απαραίτητο να οριστεί υπεύθυνος εφαρμογής, που στο κατάλυμα HOMERIC POEMS ορίζεται η Ανδρομάχη ΚΑΡΑΒΙΑ, Διαχειρίστρια του καταλύματος.

(Α.2) Υπεύθυνοι Τμημάτων :

(α)       F & B (Food & Beverage)                   : Στέφανος ΠΑΠΑΚΑΣΤΡΗΣΙΟΣ

(β)       Housekeeping & other facilities           : Ανδρομάχη ΚΑΡΑΒΙΑ

(room service – swimming pool)

 

(Α.3) Στο πλαίσιο των υγειονομικών μέτρων κατά του ιού COVID - 19 το Ξενοδοχείο μας συνεργάζεται με την ιατρική εταιρεία με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΘΗΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», που εδρεύει στα Φηρά Σαντορίνης, website: www.santorinicentralclinic.gr, τηλ επικοινωνίας 22860 21728, για τη διαχείριση υπόπτου κρούσματος.

Το ιατρικό προσωπικό του πολυϊατρείου ενεργεί βάσει των οδηγιών του ΕΟΔΥ για τον έλεγχο της COVID - 19 και ειδικότερα είναι εκπαιδευμένο στη λήψη ρινοφαρυγγικού δείγματος για μοριακό έλεγχο από ύποπτο κρούσμα.

(Β) Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση της υπεύθυνης για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης, κας Ανδρομάχης Καραβία αφορά στα παρακάτω ζητήματα:

·           Πηγές και τρόποι μετάδοσης του ιού,

·            Διαδικασίες ενημέρωσης των αρμοδίων του ξενοδοχείου και των ίδιων των πελατών,

·            Συμπεριφορά και ενέργειες σε περίπτωση ασθένειας από το προσωπικό,

·            Μέθοδοι και πρακτικές καθαρισμών και απολύμανσης των εντοπισμένων σημείων με βάση την επικινδυνότητα και την πιθανότητα μετάδοσης της ασθένειας,

·           Μέθοδοι και επικοινωνιακή προσέγγιση των φιλοξενούμενων,

·            Τήρηση των βασικών μέτρων αποφυγής μετάδοσης του ιού αναφορικά με επιμελή και τακτικό πλύσιμο χεριών, αποφυγή χειραψιών, τήρηση αποστάσεων, αποφυγή επαφής των χεριών με τα μάτια, μύτη και στόμα και υγιεινή της αναπνοής,

·           Διατήρηση αρχείων εκπαίδευσης για κάθε εργαζόμενο,

·            Αναθεωρημένα μέτρα πρόληψης κατά του κορωνοϊού που πρέπει να εφαρμόσουν οι επιχειρήσεις διαμονής για το 2022.

(Β.1, Β.2)        Η υπεύθυνη εφαρμογής του σχεδίου δράσης του Ξενοδοχείου, κα Ανδρομάχη Καραβία, έχει εκπαιδευθεί από το Επιμελητήριο Κυκλάδων και από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΚΕΚ Γεννηματάς, το οποίο εδρεύει στο νησί της Ρόδου): Τα τηλεσεμινάρια (webinars) περιλαμβάνουν εκπαίδευση στις πηγές και τους τρόπους μετάδοσης του κορονοϊού, τα γενικά στοιχεία του υγειονομικού πρωτοκόλλου για τα τουριστικά καταλύματα (ανάπτυξη σχεδίου δράσης, ανάπτυξη σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος, τήρηση αρχείων εκπαίδευσης και πρόσληψης κάθε εργαζόμενου και αρχείο καταλύματος και συμβάντων) και τις διαδικασίες ενημέρωσης των αρμοδίων του ξενοδοχείου, των φιλοξενούμενων και των συνεργατών. Επίσης, περιλαμβάνεται εκπαίδευση για την αντιμετώπιση ασθένειας του προσωπικού, τα βασικά μέτρα πρόληψης της μετάδοσης του ιού (βασικά προστατευτικά μέτρα φιλοξενούμενων και προσωπικού, μέσα ατομικής προστασίας και ενίσχυση υπηρεσιών υγιεινής σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους), τη διαχείριση ύποπτου κρούσματος και τις οδηγίες απολύμανσης. Επιπλέον, η εκπαίδευση αφορά στις υπηρεσίες καταλυμάτων (υποδοχής, ορόφου, λινοθήκης και πλυντηρίων, εστίασης, ατομικών περιποιήσεων, spa και κοινόχρηστων εγκαταστάσεων, χώρων εκδηλώσεων) εντός των καταλυμάτων και κοινόχρηστων χώρων. Περαιτέρω, η τηλεκπαίδευση περιλαμβάνει τη λειτουργία κολυμβητικών δεξαμενών, δεξαμενών υδροθεραπείας, εγκαταστάσεων υδάτων αναψυχής, διάταξη παραλίας, τη λειτουργία κλιματιστικών και αερισμού των χώρων, την προστασία της δημόσιας υγείας στα συστήματα ύδρευσης και αποχέτευσης. Τέλος, η εκπαίδευση στα ως άνω αντικείμενα επαναλήφθηκε πρόσφατα (27.05.2022), σε σχέση με τα αναθεωρημένα μέτρα πρόληψης κατά του κορωνοϊού που πρέπει να εφαρμόσουν οι επιχειρήσεις διαμονής για το 2022.

(Β.3.α)            Το προσωπικό του καταλύματος έχει ενημερωθεί και εκπαιδευθεί για τα πρωτόκολλα υγιεινής και διαχείρισης κρουσμάτων COVID-19 που αφορούν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του από τη Συντονίστρια, κα Ανδρομάχη Καραβία.

(Β.3.β)             Το προσωπικό του καταλύματος τηρεί αυστηρά τα βασικά προστατευτικά μέτρα κατά του COVID - 19. Ειδικότερα :

 • συμμόρφωση με τις ορθές πρακτικές ατομικής και αναπνευστικής υγιεινής (πλύσιμο - καθαρισμός χεριών, κάλυψη μύτης και στόματος κατά τη διάρκεια βήχα ή φταρνίσματος με χαρτομάντηλο, αποφυγή αγγίγματος προσώπου, κ.λπ.),
 • τήρηση σωματικών αποστάσεων (physical distancing) από τους πελάτες και το λοιπό προσωπικό σε όλους τους χώρους, όπου απαιτείται.

(Β.4) Γενικά θέματα οργάνωσης του καταλύματος

(Β.4.1)             Το HOMERIC POEMS λαμβάνει μέτρα για την εφαρμογή ορθών πρακτικών ατομικής υγιεινής (τόσο από τους εργαζόμενους, όσο και από τρίτους) στο χώρο εργασίας και επιβλέπει τη συνεχή εφαρμογή τους. Συγκεκριμένα:

•           ενημερώνει και παροτρύνει το προσωπικό και τους τρίτους για συμμόρφωση με τις ορθές πρακτικές ατομικής και αναπνευστικής υγιεινής (πλύσιμο - καθαρισμός χεριών, κάλυψη μύτης και στόματος κατά τη διάρκεια βήχα ή φταρνίσματος με χαρτομάντηλο κ.λπ.).

•           παρέχει αντισηπτικά διαλύματα (σε μορφή υγρού ή αφρού ή γέλης ή εμποτισμένα μαντηλάκια) και υλικά για στέγνωμα χεριών (χειροπετσέτες μιας χρήσης) στους εργαζομένους και τοποθετεί κατάλληλους μηχανισμούς για αντισηψία των χεριών στις εισόδους / εξόδους και στους κοινόχρηστους χώρους του καταλύματος,

•           εφοδιάζει το προσωπικό με τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) (μάσκες, ασπίδα προσώπου, γάντια κ.λπ.), σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ειδικές οδηγίες / κατευθύνσεις του ΕΟΔΥ, της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας και αποφάσεις των αρμόδιων φορέων.

•           επιβλέπει την επάρκεια των αποθεμάτων σε ΜΑΠ.

•           εκπαιδεύει το προσωπικό για την ασφαλή χρήση των ΜΑΠ βάσει των οδηγιών του ΕΟΔΥ και επιβλέπει την ορθή χρήση τους.

•           επιβλέπει την προσέλευση τρίτων (π.χ. φιλοξενούμενων, συνεργατών, διανομέων, κ.λπ.) στον χώρο του καταλύματος και τους ενημερώνει ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός.

•           παρέχει ενημέρωση στο προσωπικό, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, όπως προφορική ενημέρωση, ανάρτηση ανακοινώσεων ή πινακίδων ενημέρωσης/υπενθύμισης για την ατομική υγιεινή και τα προληπτικά μέτρα σε όλους τους χώρους, κ.λπ.

•           εκπαιδεύει το προσωπικό αναφορικά με τις ειδικές οδηγίες για καθαρισμό στην περίπτωση εμφάνισης κρούσματος.

•           μεριμνά ώστε το προσωπικό να διενεργεί διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Β.4.5). Εναλλακτικά, διευκολύνει τα μέλη του προσωπικού, που επιθυμούν να υποβληθούν σε rapid test, σε συνεργασία με την ιατρική εταιρεία με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΘΗΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».

(Β.4.2) Μέλος του προσωπικού που αποτελεί επιβεβαιωμένο ή ύποπτο κρούσμα αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

(Γ) Σχέδιο διαχείρισης ύποπτου κρούσματος (γραπτό σχέδιο). Ακολουθείται πιστά το σχέδιο αντιμετώπισης ύποπτου κρούσματος του ΕΟΔΥ (Παράρτημα III ΚΥΑ).

(Γ.1) Ορίζεται ως υπεύθυνος για την εφαρμογή του σχεδίου διαχείρισης ύποπτου κρούσματος του καταλύματος η κα Ανδρομάχη Καραβία, Διαχειρίστρια του καταλύματος, email: [email protected] , τηλ. επικοινωνίας 22860 24661.

(Δ) Τήρηση αρχείου καταλύματος (ηλεκτρονικό αρχείο) και βιβλίου συμβάντων.

Για τους σκοπούς προστασίας της δημόσιας υγείας, η διεύθυνση του καταλύματος τηρεί αρχείο των μελών του προσωπικού και όλων των ατόμων που διέμειναν στο ξενοδοχείο [όνομα, εθνικότητα, ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης, στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail)], ώστε να καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τις στενές επαφές τυχόν κρούσματος COVID - 19, που ενδέχεται να ταυτοποιηθεί εκ των υστέρων.

Επίσης, καταγράφεται και τηρείται βιβλίο συμβάντων COVID - 19 από την υποδοχή του ξενοδοχείου.

Για την τήρηση του αρχείου καταλύματος και του βιβλίου συμβάντων ενημερώνονται οι φιλοξενούμενοι και οι εργαζόμενοι και τηρείται ο Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) και ο Ν. 4624/2019.

(Ε) Πρωτόκολλο Υπηρεσίας Υποδοχής

1.         Το προσωπικό λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ακολουθεί τους προβλεπόμενους κανόνες υγιεινής.

Όταν ζητείται υπάρχει δυνατότητα:

 • ενημέρωσης επισκεπτών για την πολιτική του καταλύματος και τα μέτρα που έχει λάβει για την αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών,
 • παροχής χρήσιμων πληροφοριών για παρόχους υγείας, δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, νοσοκομεία αναφοράς για COVID-19 και φαρμακεία στην περιοχή,
 • παροχής Μέσων Ατομικής Προστασίας,
 • παροχής ειδικού εξοπλισμού (medical kit) για την περίπτωση εμφάνισης περιστατικού, όπως γάντια και μάσκες μιας χρήσης, αντισηπτικά, καθαριστικά μαντηλάκια, ποδιά, μακρυμάνικη ρόμπα, θερμόμετρο laser.

Το προσωπικό μπορεί να αναγνωρίζει συμπτώματα πελατών και να τα αναφέρει άμεσα στον υγειονομικό υπεύθυνο.

2.         Στην υποδοχή:

 • τοποθετείται προστατευτικός υαλοπίνακας (plexiglass),
 • υπάρχει αντισηπτικό για χρήση από τους φιλοξενούμενους,
 • εφαρμόζεται τακτική απολύμανση των επιφανειών της,
 • τροποποιείται η διάταξη των επίπλων και γίνεται ορθή διαχείριση των ατόμων που αναμένουν να εξυπηρετηθούν με στόχο τη μείωση του χρόνου αναμονής,
 • αποφεύγεται ο συνωστισμός κατά το check-in/check-out,
 • παροτρύνουμε για ηλεκτρονική πληρωμή των δαπανών διαμονής, ηλεκτρονική αποστολή λογαριασμών, τιμολογίων και αποδείξεων (αποδοχή μετρητών σε εξαιρετικές περιπτώσεις),
 • γίνεται απολύμανση των key cards – τοποθέτησή τους σε ειδικό δοχείο προς απολύμανση μετά από τη χρήση,
 • μεταξύ αναχώρησης και άφιξης διαφορετικών πελατών στο ίδιο δωμάτιο, αυτό καθαρίζεται, απολυμαίνεται και αερίζεται επαρκώς και επιμελώς.

(ΣΤ) Πρωτόκολλο υπηρεσιών ορόφου, δωματίων και κοινόχρηστων χώρων (καθαριότητα - housekeeping)

1.         Για την καθαριότητα - απολύμανση :

Τήρηση προγράμματος καθαρισμού και απολύμανσης, σύμφωνα με τη με αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ), όπως ισχύει.

Τηρούνται οι Ειδικές Οδηγίες για καθαρισμό στην περίπτωση εμφάνισης κρούσματος σύμφωνα με τις Οδηγίες ΕΟΔΥ.

Ειδικότερα :

 • Το προσωπικό καθαριότητας χρησιμοποιεί ΜΑΠ,
 • Πριν την αφαίρεση των ΜΑΠ είναι απαραίτητο το καλό πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι και η απόρριψή τους σε κλειστό κάδο,
 • Γίνεται καθαρισμός και απολύμανση όλων των σκληρών επιφανειών, των πατωμάτων, των καρεκλών, των πόμολων κ.λπ. με πανάκια/υφάσματα μιας χρήσης ή χαρτί καθαρισμού και σφουγγαρίστρες με αποσπώμενες κεφαλές,
 • Ο απορριπτόμενος εξοπλισμός αντιμετωπίζεται ως πιθανό μολυσματικό υλικό και απορρίπτεται σε ειδικές σακούλες,
 • Γίνεται χρήση αιθανόλης με συγκέντρωση 70% κατόπιν του καθαρισμού με ουδέτερο απορρυπαντικό. Η εταιρεία μας ως extra μέτρο προστασίας χρησιμοποιεί βιοκτόνα πιστοποιημένα υγρά για την ασφαλέστερη εργασία του προσωπικού και τη διαμονή των πελατών,
 • Κατά τη χρήση των απολυμαντικών, ο χώρος είναι καλά αεριζόμενος,
 • Αποφεύγεται το πιτσίλισμα και ο ψεκασμός κατά τη διάρκεια του καθαρισμού και της απολύμανσης,
 • Έχουν ενισχυθεί οι υπηρεσίες υγιεινής σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους και ειδικότερα σε αντικείμενα «υψηλού κινδύνου» όπως πόμολα, κομβία ανελκυστήρων κτλ.

 

2.         Για την καθαριότητα και απολύμανση στην περίπτωση εμφάνισης κρούσματος:

 • όλες οι επιφάνειες που έχουν πιθανώς μολυνθεί και όλα τα αντικείμενα που είναι εμφανώς λερωμένα/μολυσμένα με σωματικά υγρά, πλένονται και απολυμαίνονται σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες,
 • το προσωπικό καθαριότητας χρησιμοποιεί απλή χειρουργική μάσκα και γάντια μιας χρήσης,
 • για όσο διάστημα εργάζεται, δεν αγγίζει με τα χέρια το πρόσωπο, δεν καπνίζει, δεν τρώει,
 • μετά την αφαίρεση του προστατευτικού εξοπλισμού φροντίζει για τη σωστή απόρριψή του και το σχολαστικό πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι,
 • σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους ενισχύονται οι υπηρεσίες υγιεινής και ειδικότερα σε αντικείμενα «υψηλού κινδύνου»,
 • ελέγχεται η επάρκεια εξοπλισμού ΜΑΠ προσωπικού (γάντια, μάσκες, κ.λπ.).

3.   Στα δωμάτια :

 • τα χειριστήρια της τηλεόρασης και του κλιματιστικού απολυμαίνονται σχολαστικά,
 • οι υφασμάτινες επιφάνειες καθαρίζονται με συσκευή ατμού (θερμοκρασία> 70°) όπου απαιτείται,
 • απαγορεύεται ο καθαρισμός δωματίου επιβεβαιωμένου ή ύποπτου κρούσματος ή και επαφών επιβεβαιωμένου κρούσματος,
 • τηρείται σχολαστικό καθάρισμα – απολύμανση (με ατμοκαθαριστή) στις επίμαχες επιφάνειες δωματίου και μπάνιου, πολύ καλός αερισμός του δωματίου, με αερισμό με ανοιχτά παράθυρα και πόρτες και αναμονή 1 ώρας κατά τις ώρες που μεσολαβούν μεταξύ διαμονών. Σε περίπτωση κρούσματος τηρείται απολύμανση και αναμονή 24 ωρών πριν το δωμάτιο διατεθεί σε πελάτη. Κατά τον αερισμό του δωματίου όπου διαπιστώθηκε κρούσμα αποφεύγεται να ανοίγουν ταυτόχρονα οι εσωτερικές πόρτες προς τον διάδρομο,
 • γίνεται έλεγχος της καλής λειτουργίας πλυντηρίων πιάτων και ρούχων ως προς τη χρησιμοποιούμενη θερμοκρασία και τη δοσολογία απορρυπαντικών,
 • παρέχεται επαρκής εξοπλισμός προσωπικού (γάντια, μάσκες, κλπ). Κατά την εργασία του, το προσωπικό καθαριότητας πρέπει να τηρεί τα βασικά μέτρα αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού – COVID-19, δεν καπνίζει και δεν καταναλώνει τρόφιμα ή ποτά,
 • τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό κατά τη διαλογή ακάθαρτων λινών με χρήση των ενδεδειγμένων ΜΑΠ (ειδικής ποδιάς μιας χρήσης πάνω από τη στολή, γαντιών και μάσκας),
 • διαχωρισμός (σήμανση) περιοχών ακάθαρτων και καθαρών λινών,
 • τοποθέτηση των χρησιμοποιημένων υφασμάτων, κλινοσκεπασμάτων και πετσετών σε ειδικές, κλειστές, επισημασμένες σακούλες ή σάκους, προκειμένου να μεταφερθούν στους χώρους πλυντηρίων,
 • απολύμανση μετά από κάθε χρήση των καροτσιών για τη μεταφορά των κλειστών σάκων με τα λινά,
 • πλύσιμο υφασμάτων, κλινοσκεπασμάτων και πετσετών σε ζεστούς κύκλους (70oC ή περισσότερο) με τα συνήθη απορρυπαντικά,
 • μέριμνα για τη διατήρηση των καθαρών ειδών ιματισμού σε καλή και καθαρή κατάσταση κατά την αποθήκευσή τους και για τη μεταφορά τους στους χώρους χρήσης (δωμάτια, εστιατόριο κ.λπ.).

(Ζ) Παρασκευαστήρια/ Κουζίνα

 • τήρηση κανόνων HACCP από το προσωπικό της κουζίνας (αποτύπωση θερμοκρασιών ψυγείων, λίστες παρασκευασμένων φαγητών, θερμοκρασίες ζεστών παρασκευασμάτων),
 • παραλαβή εμπορευμάτων από συγκεκριμένο μέλος του προσωπικού και πάντα φορώντας τα ενδεδειγμένα ΜΑΠ,
 • τήρηση των αποστάσεων μεταξύ των εργαζομένων στην κουζίνα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των υγειονομικών αρχών,
 • απαγορεύεται η είσοδος στον χώρο της κουζίνας για τους μη έχοντες εργασία. Σε περίπτωση που αυτό δεν μπορεί να αποφευχθεί, παρέχονται στον επισκέπτη κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας στην είσοδο της κουζίνας.

 

(Η) Εστιατόριο

 

 • το προσωπικό λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και αποφυγής μετάδοσης της COVID-19,
 • απολύμανση χεριών στην είσοδο και έξοδο,
 • πλύσιμο χειροπετσέτων, τραπεζομάντηλων και συνόλου μαχαιροπήρουνων σε κάθε εναλλαγή πελάτη.
 • το προσωπικό του room service τηρεί τα βασικά μέτρα αποφυγής μετάδοσης της COVID-19 και χρησιμοποιεί Μ.Α.Π. Επιπλέον, εφαρμόζονται όλοι οι κανόνες υγιεινής των τροφίμων για τη μεταφορά τους εντός ξενοδοχείου και όλες οι απαιτήσεις υγιεινής για την περισυλλογή των σκευών που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί από τους πελάτες.

 

 

(Θ) Κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνα)

Το κατάλυμα συμμορφώνεται με την αρ. Δ1γ/Γ.Π/οικ 19954/20.03.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης σε χώρους και επιφάνειες κατά την εξέλιξη της πανδημίας του SARS-CoV-2» (ΑΔΑ: 6ΚΨ6465ΦΥΟ-1ΝΔ), όπως ισχύει.

 

(Ι) Κλιματισμός και αερισμός χώρων

Το κατάλυμα τηρεί τα προβλεπόμενα στη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων», με έμφαση στην μη ανακυκλοφορία του αέρα και καλό φυσικό αερισμό στα δωμάτια και στους υπόλοιπους χώρους (διακοπή του συστήματος μη λειτουργίας κλιματισμού όταν είναι ανοιχτές οι πόρτες).

(Κ) Κοινόχρηστοι χώροι (ανοιχτοί και κλειστοί)

Στους κοινόχρηστους χώρους περιλαμβάνονται ιδίως lobby, καθιστικά, υπαίθρια καθιστικά.

 • λειτουργία των χώρων αυτών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο,
 • σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους τοποθέτηση αντισηπτικών διαλυμάτων (σταθερές ή μη συσκευές) για την ξηρή αντισηψία των χεριών.

Τα ανωτέρα μέτρα ισχύουν μέχρι νεότερης τροποποιήσεώς τους και μπορούν να αναθεωρηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της ελληνικής κυβέρνησης.